Forside

Vissenbjerghus

 

Velkommen til Vissenbjerghus

 

Kommende arrangementer i byrådssalen.

Vissenbjerghus, Vestergade 4, Vissenbjerg.

 

Maleriudstilling i salen med billeder af Annie Benjaminsen

Annie Benjaminsen er pensioneret sundhedsplejerske med akrylmaleri som sin helt store interesse. Hun er blevet undervist privat og på diverse kurser af professionelle kunstnere og har gået på Den Nye Kunstskole i Odense. Hun er med i foreningen " Vestfynske Kunstnere", som hun ofte udstiller sammen med. Desuden har hun haft separate udstillinger i Nyborg, Odense, Årup, Middelfart og Vejle. Hun maler mest landskabs- og blomsterabstraktioner, men hygger sig også med at male naturalistiske billeder. Hun maler kun på lærreder af topkvalitet. Alligevel sælger hun de fleste af sine billeder meget billigt, da det er processen med at male der interesserer hende mest.

 

 

Vissenbjerg Borger- og kulturforening

 

 

Mandag 19. februar kl. 19:00

Borgermøde og generalforsamling Vissenbjerg Lokalråd

 

Inden generalforsamling Borgermøde.

Kan vi styre os i Vissenbjerg??

 • Lokalrådet ønsker ideer og forslag til:
 • Bosætning og styrkelse af erhvervslivet.
 • Sikrer en smidig afvikling af trafik under de kommende anlægsarbejder.
 • Bedre rekreative muligheder (bl.a. sti rundt om hele skovsøen).
 • Julebelysning i Vissenbjerg – en mulighed eller??

 

Generalforsamling:

Dagsorden jævnfør vedtægterne.

 

Alle i 5492 Vissenbjerg er velkomne til en god debataften.

 

Vissenbjerg Lokalråd

 

 

 

Torsdag den 22. februar kl. 19:30

Generalforsamling Vissenbjerg Lokalhistoriske

Forening og Arkiv

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning. (Formand John Jakobsen) Beretning er udsendt med årsskriftet.
 3. Arkivleders beretning. (Hanne Jørgensen)
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab. (Kasserer Jette Poulsen)
 5. Budget. (Kassereren)
 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde sen. 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 7. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende forenings år.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 9. På valg er: John Jakobsen, Hans Nielsen, Ib Larsen, Ove Warncke.
 10. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg for 2 år er: Hans Jørgen Hansen
 11. Valg af revisor. På valg er: Ejlif Bertelsen. (Revisorsuppleant Henning Nielsen blev sidste år valgt for 2 år)
 12. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Efter generalforsamlingen:

Ditte Limkilde fortæller om sin brogede barndom. Se Dittes beretning i årsskriftet.

Som sædvanlig serverer bestyrelsen kaffe/te og lækker lagkage. (Gratis for medlemmer).

 

 

Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv

 

 

Onsdag den 21. marts kl. 19:00

Generalforsamling i Vissenbjerg Borger- og Kulturforening.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen:

Lise og Erik Juul Knudsen vise billeder og fortælle om en tur til New Zealand.

Der serveres kaffe/the med brød for medlemmerne.

Er man ikke medlem skal man betale 40,- kr. for kaffe og foredrag.

 

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

 

 

Torsdag den 5. april kl. 19.00

Foredraget "Arkæologi og arkæologiske fund i Vissenbjerg Sogn" ved museumsinspektør, mag art og ekspert i forhistorisk arkæologi Jakob Bonde.

Entre inkl. kaffe og kage: 30 kr. for medlemmer, 40 kr. for andre.

 

Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening

 

Torsdag den 17.maj kl. 19:00

Temamøde med EU-parlamentsmedlemmerne Christel Schaldemose og Bent Bentsen.

Emnet for aftenen er EU’s indflydelse på dansk lovgivning.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til politikerne.

Pris incl. kaffe / the og kage for medlemmer kr. 50 og for andre kr. 70.

 

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

 

 

Borger og kulturforeningens arrangementer andre steder:

Vissenbjerg Lokalhistorisk Forening's

arrangementer andre steder:

For flere detaljer, klik her!

 

 

Arrangementer Vissenbjerg

Bibliotek

Klik her!

Webmaster: Erik Juul Knudsen, tlf 20293185. mail: info@vbkf.dk

Vissenbjerghus, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

 

Medlemsskab

Hvis du ønsker at blive medlem så send en mail med navn, adresse og e-mailadresse til info@vbkf.dk

 

 

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsmail så send en mail med navn og mailadresse til info@vbkf.dk