Aktivitetskalender

Vissenbjerghus

 

Vissenbjerg Lokalhistorisk Forening og Arkiv

 

Aktivitetskalender:

 

 

Lørdag den 6. januar

Arkivet er åbent fra kl. 10 til 12.

 

Torsdag den 11. januar

Arkivet er åbent fra kl. 14 til 16

 

Onsdag den 24. januar kl. 19.00

Foredrag med Jeanette Varberg.

Jeanette Varberg er museumsinspektør på Moesgård Museum og kendt for sin medvirken i DR's historieserie Historien om Danmark som en af de eksperter, der udtaler sig om de forskellige perioder.

Hun er forfatter og har udover fagbøger udgivet to børnebøger. I 2014 modtog hun modtog hun DR’s formidlingspris Rosenkjærprisen.

Pris kr. 60 for medlemmer af Vissenbjerg Borger- og Kulturforening, og Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og for andre kr. 80.

 

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening og Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening

 

Lørdag den 3. februar

Arkivet er åbent fra kl. 10 til 12.

 

Torsdag den 8. februar

Arkivet er åbent fra kl. 14 til 16.

 

Torsdag den 22. februar kl. 19.30

Generalforsamling Vissenbjerg Lokalhistoriske

Forening og Arkiv

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning. (Formand John Jakobsen) Beretning er udsendt med årsskriftet.
 3. Arkivleders beretning. (Hanne Jørgensen)
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab. (Kasserer Jette Poulsen)
 5. Budget. (Kassereren)
 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde sen. 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 7. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende forenings år.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 9. På valg er: John Jakobsen, Hans Nielsen, Ib Larsen, Ove Warncke.
 10. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg for 2 år er: Hans Jørgen Hansen
 11. Valg af revisor. På valg er: Ejlif Bertelsen. (Revisorsuppleant Henning Nielsen blev sidste år valgt for 2 år)
 12. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Efter generalforsamlingen:

Ditte Limkilde fortæller om sin brogede barndom. Se Dittes beretning i årsskriftet.

Som sædvanlig serverer bestyrelsen kaffe/te og lækker lagkage. (Gratis for medlemmer).

 

Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv

 

 

Lørdag den 3. marts

Arkivet er åbent fra kl. 10 til 12.

 

Torsdag den 8. marts

Arkivet er åbent fra kl. 14 til 16.

Webmaster: Erik Juul Knudsen, tlf 20293185. mail: info@vbkf.dk

Vissenbjerghus, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Lokalhistorisk Forening

 

Åbent i arkivet

1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 til 12.00

samt 2. torsdag i måneden kl. 14 - 16.

Indgang via biblioteket, husk yderdøren åbnes med et sygesikringsbevis.

 

 

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsmail så send en mail med navn og mailadresse til lokalhistviss@gmail.com

 

 

Medlemsskab

Hvis du ønsker at blive medlem af vores forening så send en mail med navn og mailadresse til lokalhistviss@gmail.com