Generalforsamling 2014

 Vissenbjerghus


Referater og vedtægter

Generalforsamling

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening.

Torsdag d 27 marts 2014


Referat:

 

 1. Valg af dirigent:
 1. John Jacobsen blev valgt.
 1. Bestyrelsens beretning:
 1. Bjarne forelagde bestyrelsens beretning for de fremmødte. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
 1. HP gennemgik regnskabet som blev godkendt

(årets resultat var et overskud på 4.266 kr.).

 1. Behandling af indkomne forslag – der var ikke kommet forslag.
 2. HP gennemgik foreningens budget for 2014.
 3. Fastsættelse af kontingent:
 1. Kontingent fastholdes på 100 kr. pr medlem pr år.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 1. Marie Holmsten, Annette Jørgensen og Ejvind Egdal genvalgtes.
 2. Erik Knudsen valgtes for et år med baggrund i at HP ønskede at trække sig pga. arbejdspres.
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
 1. Torben Kristensen valgtes som 1. suppleant til bestyrelsen.
 2. Peter Bak Christensen valgtes som 2. suppleant til bestyrelsen.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:
 1. Margit Pelle genvalgtes som revisor.
 2. Jytte Damsgaard valgtes som revisorsuppleant.
 1. Eventuelt:
 1. Formanden takkede HP for et fremragende arbejde i     bestyrelsen.


Formandsberetning 2014


Det forløbne år har været det år hvor tingene er begyndt at falde på plads.

Den endelige brugsretsaftale med Assens kommune blev underskrevet den 3. juli, og den 16. august havde vi åbent hus, hvor vi kunne præsentere lokalerne for de fremmødte.

Det er meget vigtigt at en ny forening som vores benytter enhver lejlighed til at vise sig frem. Derfor var vi meget glade for at der var mødt så mange frem, og der var både politikere og presse til stede.

Der sker i øvrigt en masse i det gamle rådhus. Ombygningen skrider planmæssigt frem, og man forventer at være færdig omkring 1. juni.

I den aftale vi har fået med kommunen er det indføjet at vore nye naboer – Lokalhistorisk forening og arkiv, samt biblioteket skal have mulighed for at bruge lokalerne uden betaling.

Derudover har vi lavet en samarbejdsaftale med menighedsrådet.

Vi ser meget optimistisk på mulighederne for at lave fællesarrangementer med både nye og gamle naboer, således at hele huset vil fremstå, som et kulturelt samlingssted.

Vi er godt klar over, at vi selv mangler lidt faciliteter og inventar for at tingene kan være helt perfekte. Vi mangler stole og borde til mødelokalet mod gården, porcelæn og bestik, garderobemulighed. Toiletterne i kælderen trænger til nye armaturer og wc-kummer. Det er kun et udpluk af vore ønsker, men vi bliver nødt til at sætte tæring efter næring. De økonomiske midler rækker endnu ikke så langt, men med lidt tålmodighed, forventer vi at få det bragt i orden inden for overskuelig tid.

I samarbejde med Assens kommune og Ældresagen oprettede vi en åben datastue i et af mødelokalerne. Der er åben hver onsdag fra 10 -12.

Foredrag og andre arrangementer.

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år havde vi et spændende foredrag med tidligere fængselsbetjent Lars Lindhardt Petersen. Det var meget spændende at høre om en side af tilværelsen, som de fleste af ikke har så meget kendskab til. Det var også en fortsættelse af den række af foredrag med lokale personer, som enten i deres job eller på anden vis har noget spændende at berette om.

Den 11. marts var vi på virksomhedsbesøg i en af de nye virksomheder i Vissenbjergs industriområde. Det var virksomheden Tencate, som laver avanceret beskyttelse af militære og civile køretøjer og personlig beskyttelse mm. Det var utroligt spændende at høre og se om hvordan man her i vores lille by har en virksomhed, der har udviklet nogle fantastiske produkter, der har været i stand til at redde adskillige liv i krigszoner rundt om i verden.

Den 23. august havde vi arrangeret en Vissenbjerg-golfdag i Blommenslyst Golfklub. Det var en stor succes med over 50 glade deltagere. I år vil der blive afholdt et tilsvarende arrangement den 15. august på Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg.

I forbindelse med kommunalvalget arrangerede vi et vælgemøde med deltagelse af næsten alle opstillede partier. Der var mødt rigtig mange og mødet var en stor succes, som vi fik mange roser for.

Den 21. november havde vi et interessant foredrag med Carsten Arentoft Andersen fra Fyns politi om bekæmpelse af kriminalitet. Det var et foredrag, som jeg er sikker på at mange flere ville have haft lyst til at overvære, hvis de havde vidst lidt mere om arrangementet på forhånd. Det er selvfølgelig noget vi skal lære af, og se hvad vi kan gøre bedre, men det vender jeg tilbage til.

Den 5. december havde vi i samarbejde med Daglí-brugsen planlagt en vinsmagningsaften. Men vejrforholdene – et kraftigt stormvejr med kaldenavnet Bodil – betød at vi var nødt til at aflyse. Men på grund af brugsens og vores eget indkøb valgte vi at flytte arrangementet til en ny aften med kort varsel, det betød selvfølgelig, at der var nogle af de tilmeldte, der var forhindrede. Men vi fik en rigtig god aften, som vi af mange blev opfordret at gentage.

Den 12. marts i år var det den ene af vores præster Peter Lindholdt Jessen, der gav os en uforglemmelig aften med fortælling om 25 år som præst garneret med et par jazz sange og et nummer med en John Mogensen sang.

Det er vores hensigt at afholde mindst 3 arrangementer i foråret og tilsvarende 3 i efteråret. Og det har vi stort levet op til hidtil.   Vi er i gang med at planlægge et arrangement i samarbejde med Aktive Ældre i Vissenbjerg, som skal afvikles den 30. maj i år. Det skal være en familiedag hvor man får mulighed for at dyste sammen med et af sine børn eller børnebørn på to-mandshold i minigolf på banen ved Vissenbjerghallerne. Det er vores bidrag til det fælleskommunale arrangement der hedder ”Vi gør hinanden gode”.

Og som tidligere nævnt har en aftale om Vissenbjergmesterskaber i golf, som afvikles på Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg den 15. august.

Derudover har vi en aftale med en meget spændende foredragsholder, der hedder Bernard Jeune. Han er lektor ved SDU og forsker bl.a. i aldring, og har skrevet flere bøger om emnet. Det er bestemt aften, som man bør unde sig selv.

Derudover kan jeg næsten love at vi gentager vinsmagningsaftenen med Daglí brugsen. Jer har faktisk talt med den nye uddeler om det. Men der er ingen dato på endnu.

Med hensyn til hvordan vi kommunikerer vores arrangementer ud, så er vi så heldige at et af vore medlemmer har tilbudt sin hjælp. Det er Erik Juul Knudsen, som har tilbudt at sende nyheder ud på mail til alle der tilmelder sig denne mailservice. Derudover har vi overtalt ham til at vedligeholde vores hjemmeside, som vi vil forsøge at gøre bedre. Hjemmesiden hedder nu www.vissenbjerghus.dk                                                                     

Jeg vil slutte med at sige tak til medlemmerne for jeres opbakning, samt sige tak til den øvrige bestyrelse og suppleanter for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år.


På bestyrelsens vegne

Bjarne Kristensen

Formand

Webmaster: Erik Juul Knudsen, tlf 20293185. mail: info@vbkf.dk

Vissenbjerghus, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg