Generalforsamling 2013

 Vissenbjerghus


Generalforsamling 2013

Foreningen afholdt genralforsamling den 7/3 kl. 19.30 i den gamle byrådssal med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.

    a. C.C. Horn Andersen blev valgt


2. Bestyrelsens beretning.

    a. Formanden berettede om året der er gået.

       Læs beretningen nedenfor


3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

    a. Regnskabet blev godkendt med et overskud på 3.720 kr.


4. Behandling af indkomne forslag

    a. Ingen


5. Budget til orientering.

    a. Godkendt


6. Fastsættelse af kontingent.

    a. Kontingent 100 kr. per person .


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    a. Bjarne Kristensen genvalgt

    b. Hans Peder Christiansen genvalgt


8. Valg af revisor og suppleant.

    a. Margit Pelle genvalgt

    b. Erik Lindegård genvalgt.


9. Eventuelt


Der deltog 31 personer i generalforsamlingen


Beretning.


Formandens beretning for 2012.

Foreningen har nu eksisteret i 3 år.

I det forløbne år har vi hovedsagelig beskæftiget os med 2 kerneområder.


 

Den ene er vores foredragsvirksomhed og det andet er byrådssalen.


Ud over foredraget om roser efter sidste års generalforsamling, havde vi i april et foredrag med Hanne Vibeke Holst i et samarbejde med menighedsrådet. Det var en succes, men gav dog et mindre kalkuleret underskud.


I september havde vi et foredrag med Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten ” Fra Skalbjerg til Folketinget”. Det er det arrangement der indtil videre har været flest tilhørere til.

I oktober kom der endnu en politiker – Jane Heitmann – som fortalte om sin cykeltur til Paris med Team Rynkeby – et meget spændende foredrag.


I november havde vi besøg af 2 lokale reserveofficerer Peter Borregaard og Peter Bak Christensen. De fortalte om deres arbejde som udsendte i FN missioner i forskellige krigszoner. Samtidig viste de eksempler beklædning og våben. Også en meget spændende aften.


Alt i alt synes vi faktisk selv, at vi har fundet nogle spændende og interessante foredrag. Vi kunne måske godt have brugt et par stykker mere, men dels bruger vi en del energi på finde det rette emne, og til dette kunne vi godt bruge lidt hjælp fra vore medlemmer og andre med gode råd og vink, og dels er der lige det med økonomien, det må helst ikke koste ret meget. Vi er jo ikke så økonomisk polstrede endnu.


Vi lytter selvfølgelig også gerne om andre end vi selv er tilfredse med det valg af foredrag, som vi har foretaget.


Hvis vi skal tale lidt om fremtiden også, så kan vi jo sige at vi som bekendt allerede i aften har et spændende foredrag med Lars Lindhardt Petersen om et liv i fængselsvæsenet. Og den 11. april har vi et nyt tiltag, nemlig et virksomhedsbesøg på virksomheden Tencate på Damsbovej 10 her i Vissenbjerg. Det er en virksomhed, der producerer avanceret beskyttelse af militære og civile køretøjer og meget andet.


Den 18. september 2013, får vi besøg af Røde Kors generalsekretær Susanne Larsen, der kommer og fortæller om det humanitære arbejde ( og det er vi lidt stolte af ). 

Derudover har vi en aftale med pastor Peter Lindholdt Jessen om et foredrag, og det bliver efter al sandsynlighed engang i foråret 2014.


Det andet hovedområde som vi har beskæftiget os med er en aftale med Assens Kommune om brugsret til vores mødelokale – byrådssalen - med tilhørende lokaler.


Sidste år besluttede kommunen at opgive at sælge hele det gamle Vissenbjerg Rådhus og i stedet nøjes med at sælge den del der ligger ud til krohaven. Det bliver udstykket til lejligheder.

Biblioteket skal overtage det tidligere borgerservice med grønnegården, og lokalhistorisk forening  og lokalhistorisk arkiv skal overtage 1. salen over det fremtidige bibliotek. Og endelig overtager vi den gamle byrådssal med tilhørende lokaler.

Der skal foretages en del ombygning idet fremtidige bibliotek, og det betyder at man først kan flytte ind der i sommeren 2014.

Derimod kan vi overtage brugsretten over vores del så snart vi har strikket en aftale færdig, og det tyder alt på at vi snart har.

Når det hele er på plads vil det medføre en del samarbejde med biblioteket og med Lokalhistorisk forening, men selvfølgelig også med den anden gode nabo nemlig Menighedsrådet, og det ser vi meget frem til.


Vi ser i det hele taget meget lyst på fremtiden med de udfordringer der ligger i at få ansvaret for driften af den gamle byrådssal til gavn og glæde for hele Vissenbjerg.


Alle bestyrelsesmøderne er holdt på skift ved bestyrelsesmedlemmerne, så det er ikke noget der har belastet foreningens økonomi.

Man kan i øvrigt altid holde sig ajour med foreningen på vores hjemmeside vbkf.dk.   


Jeg vil slutte med at sige tak til medlemmerne for jeres opbakning, samt sige tak til den øvrige bestyrelse og suppleanter for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år.

Webmaster: Erik Juul Knudsen, tlf 20293185. mail: info@vbkf.dk

Vissenbjerghus, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening